Anna Coffee 143 Phạm Huy Thông Gò Vấp

Anna Coffee 143 Phạm Huy Thông Gò Vấp

Nhẹ nhàng quá bước chân của gió
Đan mình vào những đám mây bay
Hơi ấm của mùa đông xưa cũ
Lỡ tàn theo ám ảnh vai gầy.
Chuyện tình của ngày hôm qua
Những mối tình vừa chạm bão giông
Trước phong ba chết yểu
Cánh buồm đỏ thắm chẳng bao giờ còn giương lên kiêu hãnh
Cô gái buồn nhìn về phía trời xa.........
.................................
Có một cô gái viết gì đó cho ta.