Khai Trương Anna Coffee 78 Đặng Văn Bi, Thủ Đức

Khai Trương Anna Coffee 78 Đặng Văn Bi, Thủ Đức.

Miễn phí Cà Phê trong tuần khai trương, giảm 30% khi checkin tại quán.!